Паралелки

Училищния план-прием за учебна 2024/2025 година в ОУ “Христо Ботев “ с.Гложене

Училищния план-прием за учебна 2024/2025 година в ОУ “Христо Ботев “ с.Гложене

График на дейности и необходими документи за приемане на ученици в I клас за учебна 2023/2024г.

Научи повече

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ В VII КЛАС!

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА РУО - ВРАЦА ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН- ПРИЕМ В VIII КЛАС

Научи повече
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ /проектни дейности, компенсиращи мерки или занимания по интереси  ПРИ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”С.ГЛОЖЕНЕ ,ОБЩ.КОЗЛОДУЙ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ /проектни дейности, компенсиращи мерки или занимания по интереси ПРИ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”С.ГЛОЖЕНЕ ,ОБЩ.КОЗЛОДУЙ

1.За периода 01.06.-15.06. от 8.00ч.до 10.05ч. – II клас, компенсиращи мерки , ръководители Надка Тодорова, Деница Ангелова 2. За периода 01.06.-15.06. от 10.00ч.до 11.10ч. – III клас,Занимания с целия клас,от 01.06. до 15.06.2022г. от 8.00 до 10.10 часа компенсиращи мерки с учители Катя Върбанова и Веселка Поманова 3. За периода 16.06.-30.06.2022 г. от 9.00ч.до 11.00 часа – IV клас, компенсиращи мерки с учители Стойчо Терчев, Даринка Гечева 4. За периода 01.06. -09.06. 2022г, I клас ,компенсиращи мерки с учител Марияна Луканова.

Научи повече

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Електронен дневник Уеб-базиран електронен дневник, отговарящ изцяло на изискванията на Наредба №8 на Министерството на образованието и науката и съответстващ изцяло на изискванията на Приложение 1.а от Националната програма на МОН „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ за учебната 2019/2020 г Информацията в електронния дневник се въвежда от учителите и класните ръководители на базата на техни индивидуални профили. За повече информация се обръщайте към класните ръководители. Подканяме всички родители да си направят регистрация в платформата, за да следят актуалните данни на учениците си. Всеки родител, който се регистрира ще вижда данните САМО за детето си. Достъп до друга информация НЕ Е НАЛИЧНА. Платформата има и мобилна версия. Комуникацията ученик-родител-училище се осъществява в реално време. Линк за регистрация:https://www.shkolo.bg/

Научи повече