Прием в ОУ "Христо Ботев"

Необходими документи за прием в първи клас:

1.Заявление от родител по образец

2.Акт за раждане / копие/

3.Удостоверение за завършена подготвителна група