ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ В VII КЛАС!

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ В VII КЛАС!

Училища на територията на област Враца с Държавен план- прием в VIII клас