Основно училище "Христо Ботев" с. Гложене

Основно училище  "Христо Ботев"  с. Гложене

 

В Основно училище "Христо Ботев" се обучават ученици от I до VII клас.

Ефективно и качествено образование за всеки.

 


Файл
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ПЛОЩАДКИ И УЧИЛИЩНИЯ ДВОР НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С.ГЛОЖЕНЕ • Пушенето, внасянето на алкохол и упойващи вещества, паленето на огън в района на спортната площадка е строго забранено; • Имат право на достъп в почивните и пра

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ПЛОЩАДКИ И УЧИЛИЩНИЯ ДВОР НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С.ГЛОЖЕНЕ • Пушенето, внасянето на алкохол и упойващи вещества, паленето на огън в района на спортната площадка е строго забранено; • Имат право на достъп в почивните и празнични дни, когато на територията на училището няма организирани дейности с участието на ученици; • Имат право на достъп в почивните и празнични дни, когато на територията на училището не се извършват ремонтни дейности; • Имат право на достъп в почивните и празнични дни, когато не са обявени епидемични дни със заповед на директора на РЗИ или заповед от Национална здравна инспекция; • Нямат право на достъп след бедствие, което е засегнало част от територията или сградите; • Ползването на спортната площадка по начин, нарушаващ целостта или по начин, довеждащ до невъзможност за по-нататъшната им употреба създава предпоставка за търсенето на имуществена отговорност; • При извършено нарушение или неприлично поведение по време на спортните дейности се докладват на директора на училището, в което се обучават и на правоохранителните органи. Повторното им допускане е след представяне на документ, че разследването е приключило и няма установени нарушения; • При унищожаване на училищна собственост, която се намира на спортните площадки я възстановяват в троен размер и се докладват на правоохранителните органи и на директора на училището, в което се обучават; • Не се допуска влизането с домашни любимци на територията на училището, включително спортните площадки и двора; • Забранява се качването по дървета, спортни съоръжения ,намиращи се в двора на училището! • Всеки посетител на спортните площадки и двора на училището трябва: • да спазва Правилата; • да се съобразява с удобството на останалите посетители; • да не вдига нарочен шум и да не пуска музика от високоговорители; • да пази имуществото; • да носи отговорност за личните си вещи. • да не създава и да не участва в конфликтни ситуации • да не навлиза в ограничени с обозначителни табели или ограждения пространства в двора • Посетителите са длъжни да подържат високо ниво на хигиена на спортната площадка и в двора на училището • Пушенето, внасянето на алкохол и упойващи вещества, паленето на огън в района на спортната площадка е строго забранено; • Имат право на достъп в почивните и празнични дни, когато на територията на училището няма организирани дейности с участието на ученици; • Имат право на достъп в почивните и празнични дни, когато на територията на училището не се извършват ремонтни дейности; • Имат право на достъп в почивните и празнични дни, когато не са обявени епидемични дни със заповед на директора на РЗИ или заповед от Национална здравна инспекция; • Нямат право на достъп след бедствие, което е засегнало част от територията или сградите; • Ползването на спортната площадка по начин, нарушаващ целостта или по начин, довеждащ до невъзможност за по-нататъшната им употреба създава предпоставка за търсенето на имуществена отговорност; • При извършено нарушение или неприлично поведение по време на спортните дейности се докладват на директора на училището, в което се обучават и на правоохранителните органи. Повторното им допускане е след представяне на документ, че разследването е приключило и няма установени нарушения; • При унищожаване на училищна собственост, която се намира на спортните площадки я възстановяват в троен размер и се докладват на правоохранителните органи и на директора на училището, в което се обучават; • Не се допуска влизането с домашни любимци на територията на училището, включително спортните площадки и двора; • Забранява се качването по дървета, спортни съоръжения ,намиращи се в двора на училището! • Всеки посетител на спортните площадки и двора на училището трябва: • да спазва Правилата; • да се съобразява с удобството на останалите посетители; • да не вдига нарочен шум и да не пуска музика от високоговорители; • да пази имуществото; • да носи отговорност за личните си вещи. • да не създава и да не участва в конфликтни ситуации • да не навлиза в ограничени с обозначителни табели или ограждения пространства в двора • Посетителите са длъжни да подържат високо ниво на хигиена на спортната площадка и в двора на училището

02.07.2022