Новини

“Герои на рециклирането” участие в кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!”

Дейности: 1. Да съберем чисти и смачкани пластмасови бутилки! 2. Да направим сами своите кошчета за разделно събиране! 3. Да почистим двора на училище! 4. Да направим предмети от отпадъци, за да вдъхнем втори живот!

Научи повече

Трети март

Изгря българската свобода! И лицата на учениците в ОУ „Христо Ботев“ с.Гложене засияха в бял, зелен и червен цвят! Смирено сведохме глава за героите и с гордост рецитирахме стихове, пяхме песни и празнувахме! Честит празник!

Научи повече

Ден на розовата фланелка

Всяка година в последната сряда на месец февруари се отбелязва деня за борба с училищния тормоз, познат като „Ден на розовата фланелка“. И тази година учениците от ОУ "Христо Ботев" отбелязаха този ден, като раздадоха розова фланелка на всички учители и ученици, изработиха табла и се проведоха дискусии.

Научи повече

Междуинституционална квалификационна дейност

1.Тема на обучението - споделяне на опит на обучените специалисти по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ за прилагане на инструментите за приобщаващо образование и осъществяване на сътрудничество 2. Място на провеждане- ОУ "Христо Ботев" с.Гложене З. Период на провеждане – 19 януари 2023 г. 4. Начален и краен час- от 13.20 до 14.40 часа 5. Наименование на обучителната организация - партньорство със СУ Св.Св.Кирил и Методий" гр.Козлодуй 6. Брой на педагогическите специалисти -10 педагогически специалисти

Научи повече

Честване на патронния празник на училище „Христо Ботев” село Гложене

На 6 януари 2023 година се навършват 175 години от рождението на гениалния поет и мислител, блестящия публицист и просветител, една от най-значимите фигури в българската национална революция, непоколебимия и недостижим родолюбец – Христо Ботев име , което носи ОУ „Христо Ботев” с. Гложене. Да се преклоним пред живота и делото на великия български национален герой се проведе тържество под мотото „С Ботевски плам” . Стихове , песни и танци огласиха НЧ „Яким Деспотов” с.Гложене. Директорът на училището Госпожа Цветелина Опрова награди отличените стихотворения, презентации и рисунки в училищния конкурс „С Ботевски плам”. Дарение на училището направи Олег Спасов портрет на Христо Ботев. Гости на тържеството бяха учители пенсионери, представители на община Козлодуй и кметство Гложене, родители и жители на селото. Тържествено прозвучаха думите „Нека носим и в бъдеще Ботевото име с гордост и с вяра в България. Да пазим земята на Ботев, да я уважаваме, да надграждаме и никога да не забравяме колко славен народ сме ние, българите. Да пребъде родното училище с Ботевски плам !"

Научи повече