БДП

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

"ДА ОПАЗИМ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА"

Инициативи в ОУ „Христо Ботев” с. Гложене
I клас- „На улицата щом си  - Безопасно премини по пешеходна пътека” – практическо занятие
II клас – Рисунка на кръстовище със светофар „ Безопасно придвижване в група”-  практическо занятие
III клас – Алгоритъм за безопасно пресичане  - практическо занятие
IV  клас –  "Етика на пътя"  - практическо занятие
V клас – “Спазваме правилата за безопасно движение" - презентация
VI клас - " Безопасност на движението " - презентация
VII клас - „Как да се движим безопасно?” видео урок  и  „Коланът спасява животи” видео урок
АрхивДа бъдем отговорни! Спазване правилата за безопасност по пътищата през лятната ваканция!

На 28.06.2024г . се проведе практическо занятие с учениците за спазване правилата при управление на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства.

Научи повече

Дните на безопасността на пътя

На 20.09.2023 г. под мотото „Остани жив! Пази живота!“ се организираха събития, инициативи, мероприятия и дейности с учениците от 1-7 клас.

Научи повече


Мерки за ограничаване на пътните инциденти, с участието на деца и ученици

1.Попълване на декларации от родителите в началото на учебната година съгласно чл.8, ал.8 от Закона за закрила на детето 2.Проведен инструктаж в началото на учебната година с цел да се избегнат нещастните случаи, травми и наранявания и с оглед опазване живота и здравето на учениците по време на учебни занятия, както и по време на извънкласни и извънучилищни мероприятия. – по класове и подпис на учениците 3. Проведен инструктаж за поведение на учениците при зимни условия . – по класове и подпис на запознатите ученици 4.Провеждат ежедневно 5-минутка – краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата, отразено в дневника на класа в последния за деня учебен час. 5 Провеждане на родителски срещи по класове за поведението на учениците като участници в пътното движение. 6. Обогатяване на материално техническата база – Светофар 7.Съвместно с кметство Гложене да се осигури обезопасяване района на училището. 8.Информационни материали , презентации и практически дейности - Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 17 ноември 2019г

Научи повече