ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ /проектни дейности, компенсиращи мерки или занимания по интереси ПРИ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”С.ГЛОЖЕНЕ ,ОБЩ.КОЗЛОДУЙ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ /проектни дейности, компенсиращи мерки или занимания по интереси  ПРИ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”С.ГЛОЖЕНЕ ,ОБЩ.КОЗЛОДУЙ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИ /проектни дейности, компенсиращи мерки или занимания по интереси ПРИ ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”С.ГЛОЖЕНЕ ,ОБЩ.КОЗЛОДУЙ

 

     1.За периода 01.06.-15.06. от 8.00ч.до 10.05ч. – II клас, компенсиращи мерки , ръководители Надка Тодорова, Деница Ангелова
       2. За периода 01.06.-15.06. от 10.00ч.до 11.10ч. – III клас,Занимания с целия клас,от 01.06.  до 15.06.2022г.  от 8.00 до 10.10 часа компенсиращи мерки с учители Катя Върбанова и Веселка Поманова
     3. За периода 16.06.-30.06.2022 г. от 9.00ч.до 11.00 часа – IV клас, компенсиращи мерки с учители Стойчо Терчев, Даринка Гечева
      4. За периода 01.06. -09.06. 2022г, I клас ,компенсиращи мерки с учител Марияна Луканова.