Новини

Ден на розовата фланелка

Всяка година в последната сряда на месец февруари се отбелязва деня за борба с училищния тормоз, познат като „Ден на розовата фланелка“. И тази година учениците от ОУ "Христо Ботев" отбелязаха този ден, като раздадоха розова фланелка на всички учители и ученици, изработиха табла и се проведоха дискусии.

Научи повече

Междуинституционална квалификационна дейност

1.Тема на обучението - споделяне на опит на обучените специалисти по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ за прилагане на инструментите за приобщаващо образование и осъществяване на сътрудничество 2. Място на провеждане- ОУ "Христо Ботев" с.Гложене З. Период на провеждане – 19 януари 2023 г. 4. Начален и краен час- от 13.20 до 14.40 часа 5. Наименование на обучителната организация - партньорство със СУ Св.Св.Кирил и Методий" гр.Козлодуй 6. Брой на педагогическите специалисти -10 педагогически специалисти

Научи повече

Честване на патронния празник на училище „Христо Ботев” село Гложене

На 6 януари 2023 година се навършват 175 години от рождението на гениалния поет и мислител, блестящия публицист и просветител, една от най-значимите фигури в българската национална революция, непоколебимия и недостижим родолюбец – Христо Ботев име , което носи ОУ „Христо Ботев” с. Гложене. Да се преклоним пред живота и делото на великия български национален герой се проведе тържество под мотото „С Ботевски плам” . Стихове , песни и танци огласиха НЧ „Яким Деспотов” с.Гложене. Директорът на училището Госпожа Цветелина Опрова награди отличените стихотворения, презентации и рисунки в училищния конкурс „С Ботевски плам”. Дарение на училището направи Олег Спасов портрет на Христо Ботев. Гости на тържеството бяха учители пенсионери, представители на община Козлодуй и кметство Гложене, родители и жители на селото. Тържествено прозвучаха думите „Нека носим и в бъдеще Ботевото име с гордост и с вяра в България. Да пазим земята на Ботев, да я уважаваме, да надграждаме и никога да не забравяме колко славен народ сме ние, българите. Да пребъде родното училище с Ботевски плам !"

Научи повече


Патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие

ПЪРВИ НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ИНИЦИАТИВИ В ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" С.ГЛОЖЕНЕ

Научи повече