Квалификационна дейност

Квалификационна дейност

Квалификационна дейност

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Повишаване мотивацията към учене на ученици с ниска заинтересованост и проблемно поведение”
БРОЙ КРЕДИТИ: 1 кредит
ДЕН И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ: 13.09.2022г. от 14.00 часа
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: В електронна среда

Обучителна организация: център "Щастие"

Брой педагогически специалисти: 14 педагогически специалисти
  На 01.09.2022 г. /четвъртък/, от  10.00  часа, в  учителската стая на  ОУ „ Христо Ботев” с.Гложене , ще се  проведе ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА  квалификационна  дейност относно:
1.Квалификация. Професионално мислене. Транслация на опита.

Брой педагогически специалисти: 14 педагогически специалисти