Европейски ден на спорта в училище - 30.09.2022 година #BeActive #ESSD2022 #NowWeMOVE

Европейски ден на спорта в училище - 30.09.2022 година    #BeActive #ESSD2022 #NowWeMOVE

Европейски ден на спорта в училище - 30.09.2022 година #BeActive #ESSD2022 #NowWeMOVE

"СПОРТ БЕЗ ОТПАДЪЦИ
 Европейски ден на спорта в Основно училище „Христо Ботев“ с. Гложене

 

  На 30.09.2022г в Основно училище „Христо Ботев"  се проведе Европейски ден на спорта  под мотото "Спорт без отпадъци". На входа на училището имаше изработено човече от пластмасови бутилки. Сутринта при започване на учебните занятия на всеки ученик и учител ученици от училищния съвет поставиха лого във връзка със събитието. Всеки клас от 1-7 изработи постер с различни екологични проблеми - Рециклиране на стъкло, метали, хартия, компостиране на отпадъци, замърсяване на океаните и рисунки от най-малките. С учениците от 1-4 клас в се проведоха състезания и щафетни игри за разделно събиране на отпадъците. Учениците от 5-7 клас участваха в игри със състезателен характер. В игрите се включиха 110 ученици. Госпожа Опрова директор на училището връчи грамоти за  най-бърз, най-пъргав и най-толерантен  състезател. С топки  бяха наградени отборите  на  3 и 5 клас за най- добро представяне. Събитието  приключи с оборка на училищния двор, като отпадъците  се събираха  разделно от учениците.  Гости на събитието бяха господин Петков – кмет на селото, служители на кметство Гложене, родители. Основната цел на кампанията е да насърчим физическата активност сред учениците и грижа за природата. Събитието премина с много елементи на забавление, усмивки и  повишаване  усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.Файл
Европейски ден на спорта в училище - 30.09.2022 година

30 септември 2022 година Европейски ден на спорта в Основно училище „Христо Ботев“ с. Гложене На 30.09.2022г в Основно училище „Христо Ботев" се проведе Европейски ден на спорта под мотото "Спорт без отпадъци". На входа на училището имаше изработено човече от пластмасови бутилки. Сутринта при започване на учебните занятия на всеки ученик и учител ученици от училищния съвет поставиха лого във връзка със събитието. Всеки клас от 1-7 изработи постер с различни екологични проблеми - Рециклиране на стъкло, метали, хартия, компостиране на отпадъци, замърсяване на океаните и рисунки от най-малките. С учениците от 1-4 клас в се проведоха състезания и щафетни игри за разделно събиране на отпадъците. Учениците от 5-7 клас участваха в игри със състезателен характер. В игрите се включиха 110 ученици. Госпожа Опрова директор на училището връчи грамоти за най-бърз, най-пъргав и най-толерантен състезател. С топки бяха наградени отборите на 3 и 5 клас за най- добро представяне. Събитието приключи с оборка на училищния двор, като отпадъците се събираха разделно от учениците. Гости на събитието бяха господин Петков – кмет на селото, служители на кметство Гложене, родители. Основната цел на кампанията е да насърчим физическата активност сред учениците и грижа за природата. Събитието премина с много елементи на забавление, усмивки и повишаване усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.

30.09.2022