НП "Иновации в действие"

НП  "Иновации в действие"

НП "Иновации в действие"

През учебната 2021/2022 година ОУ "Христо Ботев" с.Гложене участва по НП "Иновации в действие" в партньорство с още три училища. Педагогически специалисти от училището посетиха  двете Иновативни училища - СУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Брегово и XI ОУ "Елин Пелин" гр.Перник. В групата участва и неиновативно училище СУ  "Св.Св. Кирил и Методий" гр.Симитли. При посещенията педагогическите специалисти наблюдаваха иновации в образованието и участваха в обсъждане на добри практики.