Новини

Програмиране на проекти

Това е инициатива на Европейския съюз за повишаване на мотивацията на учениците да изучават компютърни науки. Насочихме вниманието на учениците към делото на Мито Петров Орозов основоположникът на модерното коларство в България и провокирахме у учениците желание за бъдещи предприемачи. Бъдещите предприемачи ще изготвят своите проекти , ще планират и организират своите дейности чрез програмиране. Възхищение предизвиква как в миналото предприемачите всичко са правели ръчно, а днес ние имаме учникални възможности да използваме нашите познания за програмирането на бъдещи проекти. Учениците ще имат една седмица време да представят своите продукти на тема "Живот без болести" с различни електронни ресурси.

Научи повече



Квалификационна дейност

1.Тема на обучението - Споделяне на иновации по НП "Иноваций в действие" 2. Място на провеждане- ОУ "Христо Ботев" с.Гложене З. Период на провеждане -22 юни 2022г. 4. Начален и краен час- от 13.30 до 15.30 часа 5. Наименование на обучителната организация - партньорство със СУ "Христо Ботев" гр.Козлодуй 6. Брой на педагогическите специалисти -16 педагогически специалисти

Научи повече