Учениците от ОУ „Христо Ботев“ с.Гложене сведоха глава пред делото на Васил Левски с поетичен рецитал „Апостоле, ти пример си за нас!“.

Учениците от  ОУ „Христо Ботев“  с.Гложене сведоха глава пред  делото на  Васил Левски с поетичен рецитал  „Апостоле, ти пример си за нас!“.

Учениците от ОУ „Христо Ботев“ с.Гложене сведоха глава пред делото на Васил Левски с поетичен рецитал „Апостоле, ти пример си за нас!“.